Dušan Husár – MOMENT

Sídlo: Papierenská 3950/3, 058 01  Poprad- Veľká

info(zavináč)latky-husar.sk -> Váš kontakt pre e-shop


Prevádzka maloobchod Poprad

Námestie svätého Egídia 15, 058 01 Poprad, Cesta k nám TU

pondelok až piatok, 0900- 1700

mobil: 0908330322


Prevádzka veľkoobchod Poprad

Námestie svätého Egídia 15, 058 01 Poprad,

mobil: 0907948715 , 0907948713


Prevádzka maloobchod Liptovský Mikuláš

Garbiarska 2584, 031 01 Liptovský Mikuláš,

pondelok až piatok, 0900- 1700

mobil: 0908842811


IČO: 14344301

DIČ: 1020727213

IČ DPH: SK1020727213

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, číslo Živnostenského registra: 706-5985


IBAN: SK8011110000006674574008

IBAN: SK80 1111 0000 0066 7457 4008

BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 6674574008/1111, UniCredit Bank Slovakia, a.s.Kontaktný formulár