Kontakt

Dušan Husár – MOMENT

Veľká, Papierenská 3950/3, 058 01  Poprad

IČO: 14344301

DIČ: 1020727213

IČ DPH: SK1020727213

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad

Číslo živnostenského registra: 706-5985

Velkoobchod: Nám sv. Egídia 15, 058 01 Poprad
Tel.: 0907948715 , 0907948713

Maloobchod: Nám. sv Egídia 15, 058 01 Poprad
Tel: 0908330322

Maloobchod: Garbiarska 2584, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0908842811